Nieuws

Definitieve tekst EU richtlijn representatieve acties gepubliceerd

Op 30 juni 2020 is de definitieve tekst van de EU richtlijn representatieve acties (de Richtlijn) gepubliceerd. Deze tekst is op 22 juni 2020 overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de lidstaten en het Europese Parlement. Het is de verwachting dat de Richtlijn dit najaar door het Europese Parlement wordt aangenomen.

Lees meer

Begin geen kort geding, tref je eigen voorlopige voorzieningen met onze gratis tool

Ons rechtsstelsel heeft zijn beperkingen, net zoals ons gezondheidsstelsel. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) zijn de rechtbanken in Nederland gedeeltelijk gesloten en worden alleen bepaalde, urgente zaken behandeld. Dit zal in ieder geval het geval zijn tot 6 april 2020 en, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen, zou dit ook voor een langere periode de status quo kunnen zijn.

Wij hebben voor u een gratis online ‘legal tool’ gemaakt waarmee u snel en op eenvoudige wijze een overeenkomst tot het treffen van voorlopige voorzieningen kan maken.

Lees meer

Eerste collectieve massaschadeclaim, ten behoeve van 8,5 miljoen Nederlandse én Europese partijen

Op 1 januari 2020 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (de WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om in een collectieve actie niet alleen een verklaring voor recht, maar ook schadevergoeding te vorderen. Tweeënhalve maand later is de eerste collectieve schadevergoedingsactie een feit. Stichting Diesel Emissions Justice (SDEJ) heeft ten behoeve van 8,5 miljoen Nederlandse en Europese autobezitters een collectieve massaschadeclaim ingediend met betrekking tot het dieselschandaal bij Volkswagen. Dit blijkt uit het Centraal register voor collectieve vorderingen.

Lees meer

Vonnis rechtbank Amsterdam beweegt Engelse High Court tot stellen prejudiciële vragen

Het kan verkeren. In mei vorig jaar berichtten wij over een belangrijk vonnis van de rechtbank Amsterdam in de kartelschadeprocedure van Stichting Cartel Compensation (SCC) met betrekking tot het Air Cargo kartel. In dat vonnis (ECLI:NL:RBAMS:2019:3394) ging het over de vraag of de rechtbank Amsterdam als nationale rechter bevoegd is het Europese kartelverbod civielrechtelijk te handhaven ten aanzien voor bepaalde data uitgevoerde vluchten.

Lees meer

Claimanten hoeven niet de rechtsgeldigheid van cessies te bewijzen

Vandaag, 10 maart, heeft het hof Amsterdam arrest gewezen over de rechtsgeldigheid van de cessies in de kartelschadeprocedure van Stichting Cartel Compensation (SCC) met betrekking tot het Air Cargo kartel (ECLI:NL:GHAMS:2020:713). Deze cessies betreffen de schadevergoedingsvorderingen van afnemers van luchtvrachtvervoersdiensten die schade hebben geleden door het kartel. Het kartel werd gevormd door een groot aantal luchtvaarmaatschappijen die illegaal prijzen opdreven door onder meer brandstoftoelagen te coördineren.

Lees meer

Bas Megens versterkt Brande & Verheij

Wij zijn blij om bekend te maken dat Bas Megens per 18 november 2019 werkzaam is als partner bij Brande en Verheij LLP. Bij Brande & Verheij zal Bas zijn procespraktijk op het gebied van Government & Regulatory Litigation en op het gebied van Life Sciences & Healthcare Litigation voorzetten. Bas heeft 10 jaar ervaring als advocaat voor grote partijen in de life sciences sector en de zorgsector in zowel bestuursrechtelijke procedures als civiele procedures, waaronder vele kortgedingsprocedures. Bas zal zijn kennis op het gebied van het regulatoire kader voor life sciences en zorg, Europees recht en algemeen bestuursrecht blijven inzetten in prominente procedures in deze sectoren.

Lees meer

Commerz verliest de laatste van de havengarantieclaims: vordering van EUR 70 miljoen afgewezen

Op 9 juli 2019, heeft het Amsterdamse gerechtshof een vordering van Commerz tegen Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgewezen. Commerz vorderde EUR 70 miljoen (inclusief EUR 46 miljoen aan rente) op basis van een garantie die was afgegeven door Willem Scholten, de voormalig directeur van het Havenbedrijf.

Na 15 jaar procederen, vier arresten van verschillende gerechtshoven, twee arresten van de Hoge Raad en een beslissing van het Hof van Justitie, is de laatste vordering die is gebaseerd op de garanties die de voormalig directeur van het Havenbedrijf had afgegeven in de jaren 2003-2004, afgewezen.

Lees meer

Rechtbank Amsterdam geeft aanwijzingen voor onderbouwing kartelschadeclaims

Vandaag, 15 mei, heeft de rechtbank Amsterdam een belangrijk vonnis gewezen in de kartelschadeprocedures met betrekking tot het Truck kartel.

Bekende Europese truckfabrikanten maakten heimelijk afspraken over prijzen en over het doorberekenen van de kosten voor het naleven van strengere emissieregels. De Europese Commissie heeft voor een recordbedrag van miljarden euro’s aan geldboetes opgelegd. Het onderzoek van de Commissie toonde aan dat de truckfabrikanten een kartel hadden lopen dat was opgebouwd rond de coördinatie van prijzen voor middelzware en zware vrachtwagens in de Europese Economische Ruimte (EER), de timing voor de introductie van emissietechnologieën en het doorberekenen aan klanten van de kosten voor de emissietechnologieën. De inbreuk bestreek de hele EER en liep 14 jaar. Een groot aantal afnemers en gebruikers van vrachtwagens heeft schade geleden door de activiteiten van het kartel.

Lees meer

Belangrijke vonnissen in Air Cargo

Vandaag, 1 mei, heeft de rechtbank Amsterdam twee belangrijke vonnissen gewezen in de kartelschadeprocedure met betrekking tot het Air Cargo kartel.

Dit wereldwijde kartel werd gevormd door bekende luchtvaartmaatschappijen die verboden prijsafspraken over luchtvrachtvervoer hebben gemaakt. Jarenlang coördineerden de kartelleden hoe zij voor brandstof- en veiligheidstoeslagen te werk zouden gaan. Ook zagen zij er op toe dat geen kortingen werden toegestaan. Met deze contacten wilden zij ervoor zorgen dat alle betrokken maatschappijen deze toeslagen zouden invoeren en dat verhogingen (of verlagingen) van de toeslagen onverkort werden toegepast. Een groot aantal afnemers van luchtvrachtvervoersdiensten heeft schade geleden door de activiteiten van het kartel.

De advocaten van Brande & Verheij LLP, die de claimanten in deze procedure bijstaan, zien in deze vonnissen een belangrijke stap voorwaarts die de afwikkeling van de schadeclaims zou moeten bespoedigen.

Lees meer

Start nieuw kantoor Brande & Verheij LLP

On 1 May the new litigation firm Brande & Verheij LLP has started. Within this firm, a team of five lawyers will fully focus on litigation and resolving business disputes.

The lawyers at Brande & Verheij are (among others) involved in the largest collective actions currently pending in the Netherlands: the cartel damages claims against global airlines and European truck manufacturers. The firm also respresents other international clients in high-profile commercial litigation.

Lees meer