Vonnis rechtbank Amsterdam beweegt Engelse High Court tot stellen prejudiciële vragen

Het kan verkeren. In mei vorig jaar berichtten wij over een belangrijk vonnis van de rechtbank Amsterdam in de kartelschadeprocedure van Stichting Cartel Compensation (SCC) met betrekking tot het Air Cargo kartel. In dat vonnis (ECLI:NL:RBAMS:2019:3394) ging het over de vraag of de rechtbank Amsterdam als nationale rechter bevoegd is het Europese kartelverbod civielrechtelijk te handhaven ten aanzien voor bepaalde data uitgevoerde vluchten.

De rechtbank heeft deze vraag zelf bevestigend beantwoord. Desondanks heeft de rechtbank een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld. De reden dat de rechtbank die prejudiciële vraag heeft gesteld is dat zowel de Engelse High Court of Justice (in Emerald Supplies Ltd & Ors v British Airways Plc) als de Engelse Court of Appeal (in La Gaitana Farms SA & Ors v British Airways Plc) in een parallelle kartelschadeprocedure tot een andere conclusie waren gekomen. De Engelse rechter zag toen zelf geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen.

Het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 1 mei 2019 heeft uiteindelijk geresulteerd in het verwijzingsvonnis van 18 september 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:9966) in de prejudiciële procedure die op dit moment bij het Hof van Justitie aanhangig is onder zaaknummer C-819/19 (Stichting Cartel Compensation e.a.).

Het is dit verwijzingsvonnis dat doorslaggevend was in de Engelse kartelschadeprocedure van Daimler AG met betrekking tot het Maritime Car Carriers kartel (Daimler AG v MOL (Europe Africa) Ltd & Ors). In die zaak speelde dezelfde vraag als die aan de rechtbank Amsterdam voorlag, maar dan in het kader van vervoer van auto’s over zee in plaats van luchtvrachtvervoersdiensten.

In hun strike out application stelden de kartelleden in Daimler dat die vraag in La Gaitana al door de Court of Appeal beantwoord was, wat voor de High Court binding precedent zou zijn. De High Court onderkent dit, maar stelt dat het hier zonder twijfel om een complexe rechtsvraag gaat en dat op dit moment niet gezegd kan worden dat die uiteindelijk in overeenstemming met de uitspraak van de Court of Appeal in La Gaitana beantwoord zal worden.

Volgens de High Court zou het goed kunnen dat een uitspraak van het Hof van Justitie in de procedure van SCC de uitspraak van de Court of Appeal in La Gaitana zal overrulen. In dat kader overweegt de High Court dat er een serieuze kans is dat het Hof van Justitie het betoog van SCC zal volgen. Er ligt een weloverwogen verwijzingsvonnis waaruit blijkt dat de rechtbank Amsterdam dit een meer dan pleitbaar standpunt vond en zelf ook tot die conclusie kwam. Volgens de High Court is dit zonder twijfel goed te verdedigen.

Ondanks dat de Court of Appeal eerder geen prejudiciële vragen wilde stellen heeft het vonnis van de rechtbank Amsterdam de High Court overtuigd dat nu wel te doen, zodat de partijen in Daimler zich ook ten overstaan van het Hof van Justitie uit kunnen laten over die vragen. Het is mooi om te zien dat de Engelse rechter de uitspraak van Europese collega’s in massaschadezaken in zijn overwegingen betrekt. De prejudiciële procedure in Daimler is op dit moment bij het Hof van Justitie aanhangig onder zaaknummer C-2/20. To be continued dus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theodoor Verheij.