Juridische informatie

Brande & Verheij LLP

Brande & Verheij LLP is een limited liability partnership naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met statutaire zetel te 20 Gresham Street, Londen, EC2V 7JE, Verenigd Koninkrijk. Brande & Verheij LLP is kantoorhoudende te Rotterdam.

Bezoekadres:

Brande & Verheij LLP
Weena 505
(3013 AL) ROTTERDAM
Nederland

T: +31 10 499 27 00
F: +31 10 499 27 99
E: info@brandeverheij.com

Postadres:

Postbus 1881
3000 BW ROTTERDAM
Nederland

Registratienummers

Kamer van Koophandel: 74504312
Companies House: OC426605
Btw nummer: 859927349.B.01.

Brande & Verheij LLP ontvangt geen derdengelden

Brande & Verheij LLP ontvangt in de uitoefening van haar praktijk geen derdengelden; zij heeft daarom geen stichting derdengelden ter beschikking. Brande & Verheij LLP kan dus geen derdengelden ontvangen.

Indien Brande & Verheij LLP toch met derdengelden wordt geconfronteerd, draagt zij er zorg voor dat de gelden direct naar de rechthebbende worden overgemaakt.

Geregistreerde advocaten

De advocaten van Brande & Verheij LLP zijn allen geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Verzekering

De advocaten bij Brande & Verheij LLP zijn verzekerd in overeenstemming met de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten en de voor advocaten geldende wetten en regels. Onze verzekeraar is AON Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam Zuidoost.

Klachtenprocedure

Brande & Verheij LLP streeft naar het leveren van diensten van de allerhoogste kwaliteit voor haar cliënten. In het geval dat u onverhoopt toch niet tevreden bent met onze dienstverlening, vragen wij u om ons van uw klacht op de hoogte te stellen. Wij zullen dan, in overeenstemming met onze klachtenprocedure, uw klacht behandelen en oplossen binnen een redelijke termijn.

U vindt onze klachtenprocedure hier in het Nederlands en Engels