Ons werk

Wij hebben uitgebreide en gevarieerde proceservaring. Hieronder vindt u hoogtepunten uit het werk van onze advocaten.

Arbitrage

Wij hebben met succes EUR 25 miljoen (de volledige claim) verhaald na een arbitrage tegen de curatoren van Imtech.

Collectieve acties/Kartelschade

Wij vertegenwoordigen de claimanten in de grootste collectieve acties die in Nederland lopen: de kartelschadeclaims tegen de grootste luchtvaartmaatschappijen (Air Cargo) en Europese truck-fabrikanten (Trucks).

Commerciële geschillen

Wij hebben een schikking getroffen van EUR 45 miljoen voor een agro-industriële onderneming (binnen een jaar na de start van de procedure).

Wij hebben een claim van EUR 120 miljoen tegen een Europese fabrikant van high-end consumentenelektronica in arbitrage afgewend.

Bouwgeschillen

Wij vertegenwoordigen diverse bouwbedrijven in procedures en in arbitrages die zien op contracten met waardes van tussen de EUR 50 miljoen tot ruim EUR 500 miljoen.

Financiële geschillen

Wij hebben met succes een van de grootste gemeentes van Nederland verdedigd tegen claims van ruim EUR 70 miljoen van Barclays Bank en een Nederlandse venture capital onderneming met betrekking tot financiële garanties.

Fraudezaken

Wij hebben diverse vonnissen behaald voor een van de grootste gemeentes van Nederland op grond waarvan gelden betaald voor vervalste facturen kunnen worden teruggevorderd.

M&A arbitrage

Wij hebben diverse internationale arbitrages gevoerd met betrekking tot M&A transacties met een waarde van meer dan EUR 200 miljoen.

Life Sciences & Healthcare Litigation

Wij voorkwamen namens de Nederlandse zorgverzekeraars in verschillende bestuursrechtelijke procedures een tariefverhoging in de zorg van EUR 500 miljoen.

Namens een grote zorginstelling hebben wij een schikking getroffen van EUR 28 miljoen in een geschil inzake overeenkomsten tot levering van zorg.

Wij voorkwamen namens een grote Nederlandse zorgverzekeraar in een bestuursrechtelijke procedure een regresvordering van EUR 35 miljoen.

Productaansprakelijkheid

Wij verdedigen een internationale farmaceutische onderneming in diverse procedures met betrekking tot productaansprakelijkheid.

Vastgoed

We hebben een huurvergoeding van EUR 6,5 miljoen geïnd, die onderdeel uitmaakte van de verkoop voor EUR 50 miljoen van een fast-food keten (de procedure is gevoerd tot en met de Hoge Raad).

Technologische geschillen

Wij hebben een succesvolle verdedigingsstrategie opgezet voor een internationaal technologiebedrijf uit de VS in een arbitrage tegen een post-acquisitie claim van EUR 7 miljoen.

Government & Regulatory Litigation

Wij ontwikkelden een succesvolle strategie om een grote zorginstelling te verdedigen tegen een door een toezichthoudende instantie opgelegde boete van EUR 30 miljoen.

Wij verkregen voor een grote projectontwikkelaar, in verschillende bestuursrechtelijke procedures, de benodigde vergunningen voor een grootschalige herontwikkeling van zorgvastgoed.

Wij verdedigden een grote industriƫle dienstverlener op grond van de Europese tegen een door een toezichthoudende instantie opgelegde boete.