Belangrijke vonnissen in Air Cargo

Vandaag, 1 mei, heeft de rechtbank Amsterdam twee belangrijke vonnissen gewezen in de kartelschadeprocedure met betrekking tot het Air Cargo kartel.

Dit wereldwijde kartel werd gevormd door bekende luchtvaartmaatschappijen die verboden prijsafspraken over luchtvrachtvervoer hebben gemaakt. Jarenlang coördineerden de kartelleden hoe zij voor brandstof- en veiligheidstoeslagen te werk zouden gaan. Ook zagen zij er op toe dat geen kortingen werden toegestaan. Met deze contacten wilden zij ervoor zorgen dat alle betrokken maatschappijen deze toeslagen zouden invoeren en dat verhogingen (of verlagingen) van de toeslagen onverkort werden toegepast. Een groot aantal afnemers van luchtvrachtvervoersdiensten heeft schade geleden door de activiteiten van het kartel.

De rechtbank Amsterdam kiest voor een praktische aanpak in internationale kartelschadeprocedures als Air Cargo. De schadeclaims in deze procedures – begroot op vele honderden miljoenen euro’s – kunnen naar Nederlands recht worden afgewikkeld. De kartelleden wilden dat de claims beoordeeld zouden worden naar honderden verschillende rechtstelsels. Dat zou de afwikkeling van de schadeclaims ernstig hebben bemoeilijkt en vertraagd.

Het formele verweer van de kartelleden dat zij naar Europees recht voor een deel van de kartelperiode niet aansprakelijk zouden zijn wordt door de rechtbank Amsterdam ook niet gevolgd. Omdat de Engelse rechter in een vergelijkbare zaak tot een ander oordeel kwam, zal de rechtbank op dit punt prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie.

De advocaten van Brande & Verheij LLP, die de claimanten in deze procedure bijstaan, zien in deze vonnissen een belangrijke stap voorwaarts die de afwikkeling van de schadeclaims zou moeten bespoedigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theodoor Verheij.