Disclaimer

Karakter informatie op deze website

De informatie op de website van Brande & Verheij LLP is algemene informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als juridisch advies. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie is voor eigen risico. Brande & Verheij LLP kan de inhoud van de website op ieder moment aanpassen of verwijderen zonder dat zij daarover een mededeling hoeft te doen.

Beperking aansprakelijkheid

Brande & Verheij LLP is niet aansprakelijk voor schade, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen van Brande & Verheij LLP, veroorzaakt door (in)direct gebruik van (informatie op) deze website (daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen, onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website of informatie of inhoud op of via een website waarnaar op deze website verwezen wordt).

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat elementen (zoals artikelen, foto’s en grafische vormgeving) waarop auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten rusten. Brande & Verheij LLP is, tenzij anders vermeld, de houder of eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en haar inhoud. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag daarom niets van deze website worden openbaargemaakt of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brande & Verheij LLP.

Links naar websites van derden

Voor zover onze website links bevat naar andere websites, is dat vanuit een oogpunt van gebruiksgemak. Links naar websites van derden zijn geen impliciete goedkeuring of onderschrijving van de inhoud van die websites door Brande & Verheij LLP. Brande & Verheij LLP draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op websites of bronnen die door derden worden beheerd.

Informatieverzending via deze website

Als u informatie verzendt aan Brande & Verheij LLP via deze website (door bijvoorbeeld e-mail of formulieren) is deze informatie niet beveiligd en wordt deze als niet-vertrouwelijk beschouwd.