Begin geen kort geding, tref je eigen voorlopige voorzieningen met onze gratis tool

Ons rechtsstelsel heeft zijn beperkingen, net zoals ons gezondheidsstelsel. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) zijn de rechtbanken in Nederland gedeeltelijk gesloten en worden alleen bepaalde, urgente zaken behandeld. Dit was in eerste instantie het geval tot 6 april 2020, maar inmiddels is aangekondigd dat de rechtbanken ook na 6 april gesloten blijven.

Als u nu een commercieel geschil heeft, dan is uw geschil mogelijk niet urgent genoeg of u wilt de rechtbank in de huidige omstandigheden niet lastigvallen met dit geschil. Een voorlopige voorziening is sowieso het enige dat u in nieuwe zaken op korte termijn van de rechtbank kunt verwachten. Dus als u een commercieel geschil heeft, waarom treft u dan niet zelf voorlopige voorzieningen met uw wederpartij?

Zolang er geen schikking of een definitief oordeel van de rechtbank is, zult u waarschijnlijk uw huidige rechtspositie willen behouden wanneer u een voorlopige voorziening afspreekt. Om die reden hebben wij voor u een modelovereenkomst gemaakt die voorziet in voorlopige voorzieningen en die niet vooruitloopt op de latere afwikkeling van het geschil. Deze overeenkomst geeft beide partijen de tijd en de mogelijkheid om de zaak te schikken of om de zaak later aan de rechtbank of een arbitraal tribunaal voor te leggen.

Wij hebben voor u een gratis online ‘legal tool’ gemaakt waarmee u snel en op eenvoudige wijze een overeenkomst tot het treffen van voorlopige voorzieningen kan maken. U kunt de online ‘legal tool’ en onze modelovereenkomst vrijelijk gebruiken als u een jurist bent. U kunt de modelovereenkomst ook downloaden van onze website. Voor de goede orde: de modelovereenkomst is geen advies dat rekening houdt met uw specifieke situatie. De overeenkomst is niet bedoeld om te worden gebruikt door niet-juristen. Als u geen jurist bent, vraag dan uw bedrijfsjurist of advocaat om advies. Om het gebruik te vergemakkelijken hebben wij ook een toelichting op de modelovereenkomst geschreven. Wij adviseren u die toelichting te lezen wanneer u de ‘legal tool’ en/of modelovereenkomst gaat gebruiken. De ‘legal tool’ en de documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Deze overeenkomst verschilt van de gebruikelijke ‘standstillovereenkomst’, omdat op basis van de modelovereenkomst wel degelijk bepaalde acties moeten worden ondernomen. In dat opzicht is er geen standstill. Een overeenkomst tot het treffen van voorlopige voorzieningen kan echter wel bepaalde elementen van een standstillovereenkomst bevatten, zoals het opschorten van verjarings- of vervaltermijnen. De modelovereenkomst geeft hiervoor opties.

Een belangrijk punt is dat de uitvoering die aan voorlopige voorzieningen wordt gegeven uw (rechts)positie in de praktijk wel degelijk kan veranderen. Als u bij wijze van voorlopige voorziening een betaling verricht, een goed levert of een werk uitvoert, dan is het mogelijk dat u uiteindelijk niet het geld terugkrijgt of dat u geen vergoeding krijgt van uw wederpartij. Een vergelijkbaar risico is echter verbonden aan voorlopige voorzieningen die een rechter kan treffen. De voorlopige voorzieningen moeten met dit risico rekening houden. In ieder geval zullen de te treffen voorlopige voorzieningen evenwichtig moeten zijn en rekening moeten houden met de belangen van beide partijen.

Als u vragen heeft over de modelovereenkomst, dan zullen wij die gratis beantwoorden, zij het onder bepaalde voorwaarden die rekening houden met onze gedragsregels en aansprakelijkheidszekering (om bijvoorbeeld conflicts of interest te vermijden, dienen de vragen op een no names basis te worden gesteld en geen zaakspecifieke informatie te bevatten of daar betrekking op te hebben.). Om vragen te stellen klik hier.

De modelovereenkomst is gemaakt voor commerciële geschillen. In geschillen die worden behandeld door de administratieve rechter, kunt u ook voorlopige voorzieningen afspreken. Sommige administratieve rechters hebben al een praktijk ontwikkeld, waarin zij het maken van voorlopige voorzieningen door partijen zelf stimuleren. Als u daarover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Bas Megens.