Bas Lem

Advocaat / Partner

Bas Lem specialiseert zich in commerciële litigation. Hij adviseert internationale en nationale cliënten in commerciële disputen en voert procedures zowel voor de reguliere rechtbanken/gerechtshoven als in internationale arbitrageprocedures. Bas heeft zowel ervaring in commerciële litigation in het algemeen, als in financiële litigation en overnamegeschillen.

In 2017 won Bas de jaarlijkse Rotterdamse pleitwedstrijd en in 2018 won hij de jaarlijkse landelijke pleitwedstrijd.

Bas heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Bas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofd- (en sub) rechtsgebieden Burgerlijk Procesrecht en Litigation geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact

Weena 505
3013 AL Rotterdam

E bas.lem@brandeverheij.com
T +31 10 499 27 64
M +31 6 10 89 71 67
L linkedin.com/in/baslem