Trucks – rechtbank bevestigt inmiddels vaste jurisprudentie: cessiemodel opnieuw geaccepteerd en Nederlands recht van toepassing op alle vorderingen

Vandaag, 27 juli 2022, heeft de rechtbank Amsterdam (de Rechtbank) uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van de claimanten, het toepasselijk recht en de rechtsgeldigheid van de cessies in de Trucks-zaak.

De zaak betreft een internationaal kartel als gevolg waarvan de prijzen van vrachtwagens zijn verhoogd. Europese fabrikanten van vrachtwagens maakten (in ieder geval) in de periode 1997 – 2011 concurrentiebeperkende afspraken en zijn daarvoor beboet door de Europese Commissie. Afnemers van vrachtwagens hebben hun schadevergoedingsvorderingen op de kartelleden aan Stichting Trucks Cartel Compensation (STCC) gecedeerd.

In lijn met eerdere jurisprudentie bevestigt de Rechtbank in deze uitspraak opnieuw dat in Nederland op basis van dit cessiemodel geprocedeerd kan worden. De Rechtbank volgt het standpunt van de claimanten dat zij daarbij niet hoeven niet te voldoen aan de waarborgen van het collectieve actierecht, omdat de afnemers hun vorderingen bewust en uit vrije wil aan STCC hebben gecedeerd.

Verder oordeelt de Rechtbank, onder verwijzing naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 6 juli 2021 in de Air Cargo-zaak, dat alle vorderingen van de claimanten worden beheerst door Nederlands recht. De claimanten hebben een rechtskeuze gedaan voor Nederlands recht en die leidt zowel onder de Rome II-Verordening als het Nederlandse IPR tot de toepasselijkheid van alleen Nederlands recht.
Tot slot gaat de Rechtbank voorbij aan de verweren van de kartelleden met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de cessies, voornamelijk omdat die onvoldoende concreet en specifiek waren. De Rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de vorderingen rechtsgeldig zijn gecedeerd aan de claimanten.

Jeroen van den Brande en Theodoor Verheij, die STCC bijstaan, zien in de uitspraak een bevestiging van inmiddels vaste jurisprudentie met betrekking tot kartelschadevergoedingsvorderingen, die bijdraagt aan een voorspelbare en efficiënte afwikkeling daarvan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theodoor Verheij.